Friends of Open Streets

XvALUNygNLMnbkZi

Cady wrote on Mar 09, 2017 08:33:

Chào anh Quốc Khánh em đ᣻ưc biết gần đây anh vùa nhận làm mc cho chương trình người đương thời thay cho chị Bích Loan vậy anh cảm nhận như thế nào về vị trí mới này và anh có gặp khó khăn gì không?

Post a response

There are no responses yet, be the first!

« Back to 'Safe & positive streets'